ZZHTI Shkup 2 ndodhet 10 kilometra në lindje të kryeqytetit të Shkupit, në kryqëzimin e korridorëve 8 dhe 10. Zona ka një shkëmbim të autostradës me korridorin 8 dhe është vetëm 3.3 km larg autostradës E-75 dhe 5 km nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit.
Sipërfaqja e përgjithshme e Zonës zhvillimore teknologjike industriale (ZZHTI) Shkup 2 është 140 hektarë. Ka 7 kompani aktive në zonë, kryesisht nga industria e automobilave.

Investo tani

Adresa
Bul. Partizanski Odredi,nr. 2 p.
nr.311
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Kontakt
Tel.: +389 (0)2 311 11 66
info@fez.gov.mk

Location 10 km east of the capital Skopje
(on the crossroad of the Corridors 8 and 10)
Area Size 140 hectares
Ownership 100% State-owned
Municipality Ilinden
Property Type Construction Land/Greenfield Site
Distance to Highway Direct highway exchange with corridor 8

(3.3 km from the E-75 Int’l Highway)

Nearest International Airport 5 km, Alexander the Great Int’l – Skopje
(1 km airline distance )
Nearest Rail Station 6.5 km, Miladinovci National Rail Station
Nearest Port 230 km, Port of Thessaloniki (Greece)

Electricity provider: EVN Macedonia

Electricity Costs and Tariffs (EUR) Medium Voltage Users
Measure Unit Tariff time 35 kV 20 kV or 10 kV
or 6 kV
Power kW 16.277 12.554
Energy kWh HT 0.047 0.052
LT 0.024 0.025
kVARh HT 0.012 0.0115
LT 0.0060 0.007

Telecommunication

Most of the telecommunication companies present on the Macedonian market are offering services in the TIDZ Skopje 1.

The operators provide the flowing services:

  • Voice services
  • Data services
  • Internet
  • Additional services

Informacione të kontaktit

ZZHTI Shkup 2

Personi kontaktues në Zonë: Kiril Velikov, Shefe e sektorit
Adresa e Zonës: ZZHTI Shkup 2, 1041 Ilinden
Telefoni: +389 2 255 20 00
E-mail kiril.velikov@fez.gov.mk

Lidhje të ngjashme:

www.evn.mk
EVN Maqedoni
www.ilinden.gov.mk
Komuna e Ilindenit
www.erc.org.mk
Komisioni Rregullativ i Republikës së Maqedonisë

Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale           

Personi kontaktues në Drejtori: Jovan Despotovski, Drejtor
Adresa: Bul. Partizanski Odredi,nr. 2 p. nr.311
Telefoni: +389 2 311 11 66
E-mail jovan.despotovski@fez.gov.mk | info@fez.gov.mk