ZZHTI Kërçovë

ZZHTI Kërçovë është e ndarë në dy pjesë në një distancë prej 1,2 km. Pjesa e parë mbulon një sipërfaqe prej 13,5 hektarësh, ndërsa pjesa e dytë mbulon një sipërfaqe prej 16,06 hektarësh.
Sipërfaqja e përgjithshme e zonës së Kërçovës është 29,56 hektarë. ZZHTI Kërçovë ndodhet në jug të qytetit të Kërçovës, më saktësisht dy rrugët ndodhen anën e majtë dhe të djathtë të rrugës rajonale që lidhë Kërçovën dhe Makedonski Brodin. Në zonën aktive është një kompani që prodhon jastëkët e ajrit, timonëve dhe rripave të sigurisë të automobilave.

Investo tani

Adresa
Bul. Partizanski Odredi,nr. 2 p.
nr.311
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Kontakt
Tel.: +389 (0)2 311 11 66
info@fez.gov.mk

Electricity provider: EVN Macedonia

Electricity Costs and Tariffs (EUR) Medium Voltage Users
Measure Unit Tariff time 35 kV 20 kV or 10 kV
or 6 kV
Power kW 16.277 12.554
Energy kWh HT 0.047 0.052
LT 0.024 0.025
kVARh HT 0.012 0.0115
LT 0.0060 0.007

Telecommunication

Most of the telecommunication companies present on the Macedonian market are offering services in the TIDZ Skopje 1.

The operators provide the flowing services:

  • Voice services
  • Data services
  • Internet
  • Additional services

Informacione të kontaktit

ZZHTI Kërçovë

Personi kontaktues në Zonë: Kiril Velikov, Shefe e sektorit
Adresa e Zonës: ZZHTI Kërçovë
Telefoni: +389 2 255 20 00
E-mail kiril.velikov@fez.gov.mk

Lidhje të ngjashme:

www.evn.mk
EVN Maqedoni
www.ilinden.gov.mk
Komuna e Ilindenit
www.erc.org.mk
Komisioni Rregullativ i Republikës së Maqedonisë

Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale           

Personi kontaktues në Drejtori: Jovan Despotovski, Drejtor
Adresa: Bul. Partizanski Odredi,nr. 2 p. nr.311
Telefoni: +389 2 311 11 66
E-mail jovan.despotovski@fez.gov.mk | info@fez.gov.mk